ZDRAVJE IN BLAGINJA

Skupaj (€):

976.616,00

Več

  Sredstva za otroke in mladino Skupna sredstva
ZDRAVJE IN BLAGINJA

816.381,90

976.616,00

     
JAVNE USTANOVE V ZDRAVSTVU

45.268,50

124.487,00

Investicije-ortodontski stol

10.000,00

10.000,00

Preventivni programi

2.218,50

4.437,00

Cepljenje HPV

50,00

50,00

Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov

33.000,00

110.000,00

     
ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE, KI OMOGOČAJO ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

771.113,40

852.129,00

Športna društva programi in investicije

275.629,00

307.990,00

Zavod za šport- program in investicije

349.815,40

389.499,00

Nogometni stadion

18.900,00

27.000,00

Športna dvorana-zaklonišče

118.930,00

118.930,00

Pomoč pri zdravljenju odvisnikov

7.839,00

8.710,00

 

Več

 

Zdravje in blaginja

 

Občina zagotavlja Zdravstvenemu domu sredstva za nakup ortodontskega stola, krije stroške nekaterih preventivnih programov ter zagotavlja sredstva za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja osebam brez dohodkov.

 

Kar precejšen del sredstev občina namenja za delovanje športnih društev, ki izvajajo različne programe za otroke in mladine ter sredstva za delovanje javnega zavoda za šport.

 

V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za programe namenjene preprečevanju in zdravljenju različnih vrst odvisnosti.