PODROČJE SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA

Skupaj (€):

338.724,00

  Sredstva za otroke in mladino Skupna sredstva
PODROČJE SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA

54.865,14

338.724,00

     
JAVNE USTANOVE, KATERIH DEJAVNOST OBSEGA SOCIALNO OSKRBOVANJE, HUMANITARNO DEJAVNOST...

50.166,46

271.600,00

Podpora individualni stanovanjski gradnji

7.769,70

87.300,00

Subvencioniranje stanarin

2.723,76

69.840,00

Enkratne denarne pomoči

873,00

17.460,00

Pomoč ob rojstvu otroka

38.800,00

97.000,00

     
ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE KATERIH SO DEJAVNOST SOCIALNA SKRB, HUMANITARNA DEJAVNOST

4.698,68

67.124,00

Socialne pomoči RK, Karitas

4.698,68

67.124,00

 

Več

 

Področje socialnega vključevanja

 

S sredstvi namenjeni subvencioniranju stanovanjskih kreditov se spodbuja reševanje stanovanjskega problema občanov. Občanom s slabšim socialno-finančnim položajem se zagotavlja subvencioniranje stanarin, dodeljuje se tudi enkratne denarne pomoči za kritje osnovnih življenjskih stroškov. Družinam se zagotavlja tudi sredstva kot pomoč ob rojstvu otroka.