PARTICIPACIJA MLADIH

Skupaj (€):

225.412,00

  Mladi Skupna sredstva
PARTICIPACIJA MLADIH, MOBILNOST,MLADI IN SVET TER MLADI IN ZABAVA

225.412,00

225.412,00

Financiranje enote Mladinski center hiša mladih

98.996,00

98.996,00

Sofinanciranje letovanja otrok in mladine,mobilnost

18.493,00

18.493,00

Sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta

17.945,00

17.945,00

Financiranje mladinskih društev, društev, ki izvajajo programe za mlade, študentske organizacije

8.500,00

8.500,00

Investcije v prostore za mlade

81.478,00

81.478,00

 

Več

 

Participacija mladih, mobilnost, mladi in svet ter mladi in zabava

 

Občina nima ločeno urejenih sistemov financiranja mladih. Znotraj področja programi za mladino se zagotavlja sredstva za delovanje Mladinskega sveta, mladinskih društev in društev, ki delujejo za mlade, sredstva namenjena sofinanciranju letovanja otrok in mladine, mednarodni mobilnosti mladih ter sredstva za delovanje enote javnega zavoda – Mladinskega centra Hiša mladih.