ZDRAVLJE I SPORT

Zdravlje i sport - blagostanje, cilj djelovanja u ovom području je poboljšanje pristupa i punog sudjelovanja mladih u društvu. Zdravlje mladih je u opasnosti zbog stresa, loše prehrane, nedostatka tjelesna aktivnosti, spolnih odnosa bez zaštite, konzumiranja duhana i, alkohola i droga, što dovodi do narušavanja zdravlja i društvene isključenosti

Iznos:

10.487.400

Opširnije

  Mladi Ukupno
ZDRAVLJE I SPORT - BLAGOSTANJE

9.931.900

10.487.400

     
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

298.400

781.900

Programi u zdravstvu

208.400

Savjetovalište za brak, obitelj i mladež

90.000

PROGRAM ZDRAVI GRAD

221.500

293.500

Ekološki projekti

136.500

Aktivnosti za djecu

45.000

Programi za mame i djecu

20.000

Atletski međunarodni polumaraton za žene

20.000

     
JAVNE POTREBE U SPORTU

9.412.000

9.412.000

Redovan rad sportskih klubova

2.031.000

Opremanje sportskih klubova

60.000

Osiguravanje prostornih uvjeta

6.072.000

Ostale potpore

329.000

Naknade za vrhunske sportaše

170.000

Manifestacije

750.000

 

Opširnije

 

Zdravstvena zaštita

 

Na području Opatije se nalazi :

 

Program Zdravi grad  - http://www.opatija.hr/hr/zdravi-grad/


Temelji se na strategiji “Zdravlja za sve” Svjetske zdravstvene organizacije. Afirmira holistički pristup čime se ukazuje na međuzavisnost fizičke, psihičke i socijalne dimenzije zdravlja. Projekt polazi od pretpostavke da se zdravlje može postići zajedničkim  naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradu. Projekt Zdravi grad želi potaknuti aktivnije uključivanje pojedinaca  i skupina u sve aktivnosti u gradu koje mogu imati utjecaja na zdravlje.

 

Javne potrebe u sportu