DRUŠTVENA UKLJUČENOST

Cilj ovoga područja djelovanja za mlade je promicanje međusobne solidarnosti između društva i mladih. „Cilj je spriječiti siromaštvo i društvenu isključenost među grupama, posebno mladih s teškoćama i prekinuti njihov međugenracijski prijenos.“

Iznos:

2.696.700

  Mladi Ukupno
DRUŠTVENA UKLJUČENOST

1.315.300

2.696.700

     
SOCIJALNA SKRB

884.000

2.218.400

Prava iz socijalne skrbi

794.000

Projekt Kolibrići

90.000

SUFINANCIRANJE HUMANITARNIH I SLIČNIH ORGANIZACIJA

431.300

478.300

Crveni križ

286.300

Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije

145.000

 

Opširnije

 

Program socijalne skrbi - Odluka o socijalnoj skrbi i zdrastvenoj zaštiti

 

 

Socijalno vijeće – osigurava pojedinačna prava za svaki zasebni slučaj čime se povećava društvena osjetljivost i društvena uključenost osoba s manje mogućnosti.


Sufinanciranje humanitarnih i sličnih organizacija

Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Opatija  - http://www.hck-opatija.hr/
Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, NN 71/2010 , gradovi i općine izdvajaju  za 0,7% iz proračuna , odnosno 0,2% za rad i djelovanje Službe traženja na razini JLS i 0.5% za javne ovlasti i redoven djelatnosti)

 

Javne ustanove socijalne skrbi: