SUDJELOVANJE MLADIH

Cilj je „osigurati puno sudjelovanje mladih u društvu, povećavajući sudjelovanje mladih u civilnom životu lokalnih zajednica te u predstavničkoj demokraciji, podržavajući organizacije koje se bave mladima kao i različite oblike „učenja sudjelovanja“, potičući sudjelovanje mladih koji nisu članovi organizacija te pružajući im usluge davanja kvalitetnih informacija“.

Iznos:

255.188

  Mladi Ukupno
SUDJELOVANJE MLADIH

255.188

255.188

     
Savjet mladih

40.000

Projekt Mislim globalno, djelujem lokalno

25.000

Projekt Mladi u zajednici bez barijera

286.300

 

Opširnije