DRUŠTVENA POKRETLJIVOST

„Mladi i svijet“, Cilj je promicanje međusobne solidarnosti između društva i mladih. Društvena pokretljivost se odnosi na uključivanje mladih u procese koji se odnose na šire područje od lokalnog, kako bi učili o temeljnim pravima i UN milenijskim ciljevima razvoja, od otvorenog društva do globalnih ekoloških problema

Iznos:

  Mladi Ukupno
DRUŠTVENA POKRETLJIVOST
     

 

Opširnije