PODUZETNIŠTVO

Poduzetništvo i zapošljavanje, kojemu je cilj stvaranje više mogućnosti za mlade, ne bi li se olakšao prijelaz između školovanja i zapošljavanja, uz podršku mladima u mogućnosti napredovanja, ulaganjem u pružanje odgovarajućih vještina za one poslove koji su trženi na tržištu rada. Razvijanjem talenata, kreativnih vještina, poduzetničkog načina razmišljanja poticati samo zpošljavanje i nove oblike zapošljavanja

Iznos:

525.000

  Mladi Ukupno
PODUZETNIŠTVO I ZAPOŠLJAVANJE

230.000

295.000

Poticanje poduzetništva

180.000

245.000

Potpore mladima

50.000

50.000

 

Opširnije

 

Ciljevi javnih ulaganja u mlade su olakšavanje prijelaza u svijet rada, smanjenje nezposlenosti ali prvenstveno potpora stvaralštvu i poduzetničkom nadzoru na svijet. U nastojanju da se potakne i omogući stjecanje kompetencija za povećavanje konkurentnosti mladih na tržištu rada grad ulaže u: