OBRAZOVANJE

Obrazovanje i osposobljavanje, kojemu je cilj stvaranje više mogućnosti za mlade. Komplementarno formalnom obrazovanju, cilj je pružiti neformalnom obrazovanju podršku, ne bi li se pridonijelo cjeloživotnom učenju, integrirajući ga s formalnim obrazovanjem

Iznos:

11.919.345

Opširnije

  Mladi Ukupno
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

7.663.200

7.663.200

Osnovni program

7.116.800

7.116.800

Posebni programi

95.400

95.400

Kapitalna ulaganja

76.000

76.000

Smještaj djece u vrtićima drugih JLS

340.000

340.000

Izvaninstitucionalna potpora

35.000

35.000

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

3.630.845

3.630.845

Obvezno osnovno školsko obrazovanje

959.658

959.658

Obvezno osnovno školsko obrazovanje - iznad standarda

157.000

157.000

Dodatni programi

1.457.440

1.457.440

Kapitalna ulaganja

193.997

193.997

Kapitalna ulaganja iznad standarda

78.500

78.500

Zaštita i promicanje dječjih prava (Dječje gradsko vijeće i ostale aktivnosti)

150.000

150.000

Unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti (produženi boravak djece, pomoćnici u nastavi, programi i događanja za djecu)

548.250

548.250

Sufinanciranje nabave udžbenika

86.000

86.000

SREDNJE ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE

625.300

625.300

Dodatni programi srednjih škola

40.000

40.000

Poticanje i olakšavanje pristupa obrazovanju (stipendiranje, nagrađivanje učenika i profesora, programi za mlade, sufinanciranje javnog prijevoza studenata)

585.300

585.300

 

Opširnije

 

Predškolski odgoj i obrazovanje


Javne potrebe u predškolskom  odgoju i obrazovanju predstavljaju izraz prava svakog djeteta na  organiziranu društvenu brigu i skrb o djeci predškolske dobi. Grad Opatija je osnivač ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, koja djeluje na području Grada Opatije i Općine Lovran - Dječjeg vrtića Opatija, više http://www.djecji-vrtic-opatija.hr/.
Način rada ustanova je propisan zakonima. U Dječjem vrtiću Opatija se provode redovni i posebni programi.

 

Redovni programi:

 

Posebni programi:
- program ranog učenja engleskog jezika, kraći specijalizirani program učenja talijanskog jezika, igraonica na talijanskom jeziku, kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika, kraći program malih tjelesnih aktivnosti i likovna radionica
Kapacitet vrtića – 450 do 490 djece, ovisno o dobi djece u skupinama (pedagoška godina 2013./2014. ukupno 21 skupina)
Cijena vrtića
Sufinanciranje roditelja - 650 kuna mjesečno za 11 satni program
- 290 kuna mjesečno za 5,5 satni program
U planu je izgradnja novog dječjeg vrtića.

Drugi vrtići
Grad Opatija po potrebi i zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na području Grada Opatije sufinancira troškove programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave, a prema utvrđenim kriterijima.
Izvaninistucionalna briga i skrb za djecu predškolskog uzrasta se realizira kroz programe i aktivnosti organizacija civilnog društva i ustanova kojima Grad Opatija nije osnivač:
Društvo Naša djeca Opatija – u kojem se odvijaju  aktivnosti prema verificiranim programima za djecu predškolskog uzrasta - http://www.dnd-opatija.hr/pocetna
Glazbena škola Mirković - predškolsko glazbeno obrazovanje za djecu od 5 do 7 godina, trajanje 1 ili 2 školske godine, do polaska u osnovanu glazbenu školu, individualan nastava na instrumentu, grupna nastava iz solfeggia - http://ogs-mirkovic-opatija.skole.hr/


Osnovnoškolsko obrazovanje


Grad Opatija je osnivač osnovnoškolske ustanove Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija - http://os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr/ te financira:
- osnovnu  djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja (minimalni standard)
-  dodatne programe i aktivnosti osnovnoškolskog obrazovanja  iznad minimalnog standarda (program produženog boravaka za učenike razredne nastave, grupe dopunske i dodatne nastave, program Eko škole, natjecanja učenika, međuškolska suradnja, stručna služba, događanja za djecu, školsko sportsko društvo, kapitalna ulaganja)
Kako su učenici s područja grada Opatije upisani i u susjedne škole ulaže se i u njih i to: 
Osnovna škola Viktor Car Emin Lovran - http://os-vcemina-lovran.skole.hr/
- Produženi boravak djece s područja Grada Opatije i sufinanciranje rada stručnog suradnika socijalnog pedagoga
Glazbena škola Mirković - http://ogs-mirkovic-opatija.skole.hr/
- Sufinanciranje održavanja koncerta Veliki i mali za Opatiju i Državnog natjecanja komornih sastava te sufinanciranje školarine i dodatne edukacije za darovite učenike
Glazbena škola Tarla - http://ogs-tarla-opatija.skole.hr/
- Sufinanciranje programa «Glazbom do svakog srca» (projekti «Harmonikom kroz Opatiju i Kastav», «Note i notice», Glazbena radionica i Tečaj zabavne glazbe)

 

Izvaninsitucionalni odgoj i obrazovanje je izuzetno važno radi društvene brige za organizirano slobodno vrijeme djece i mladih, kao i unaprijeđenje kvalitet života djece, životnih vještina i sposobnosti kroz neformalni odgoj i  obrazovanje, pa postoji izuzena suradnja s organizacijama civilnog društva:
Društvo Naša djeca Opatija - http://www.dnd-opatija.hr/pocetna
- obilježavanje dječjih blagdana, Centar Happy Time, Putujuća igraonica Dobreć i Veprinac, edukacija djece o dječjim pravima, edukacija vijećnika
Udruga Idem - http://www.idem.hr/
- Pomoćnici u nastavi
Klub za športsku rekreaciju Gorovo
- Mala sportska škola za djecu produženog boravka, Obilježavanje značajnih datuma, Sportsko rekreativni program u prirodi
Damir Steinfl
- Kreativna strip radionica za djecu i mlade

 

Dodatno se olakšava pristup obrazovanju kroz:

Sufinanciranje nabave udžbenika

 

Sve aktivnosti za djecu su objedinjene u programu Akcije «Grad Opatija – prijatelj djece»
http://www.opatija.hr/hr/grad-prijatelj-djece/


Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje


Na području grada Opatije djeluju četiri srednje škole, u koje su upisani mladi iz Opatije i okruženja. Grad sufinancira dodatne progrme srednjih škola.
Gimnazija Eugena Kumičića - http://gimnazija-ekumicica-opatija.skole.hr/
Hotelijersko-turistička škola - http://ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr/
Obrtnička škola - http://ss-obrtnicka-opatija.skole.hr/
Ugostiteljska škola - http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - http://www.fthm.uniri.hr/

 

Izvaninstitucionalna potpora odgoju i obrazovanju
Udruga Crta – rad s nadarenim mladima


Olakšavanje pristupa obrazovanju:
Stipendiranje učenika i studenata
- stipendije prema kriteriju akademskog/školskog uspjeha, socijalnog statusa i doprinosa zajednici
Stipendije za deficitarna zanimanja

Sufinanciranje prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Opatije