KULTURA

Stvaralaštvo i poduzetništvo, cilj je poticanje mladih na inovativno razmišljanje i djelovanje. Kultura potiče stvaralaštvo, a poduzetničko obrazovanje je sredstvo promicanja ekonomskog rasta i novih radnih mjesta, izvor građanskih vještina, sudjelovanja, neovisnosti i samopuzdanja

Iznos:

9.247.118

  Mladi Ukupno
KULTURA

8.444.618

9.247.118

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin

2.196.250

2.196.250

Hrvatski muzej turizma

1.123.268

1.123.268

Festival Opatija

3.669.000

3.669.000

Kulturni amaterizam

215.000

379.500

Manifestacije i obljetnice

1.060.000

1.696.000

Manifestacije u mjesnim odborima

116.100

116.100

     
TEHNIČKA KULTURA
Potpora udrugama

65.000

67.000

 

Opširnije

 

Ustanove u kulturi (približavanje kulture  mladima):

 

Grad Opatija je osnivač ustanova u kulturi:
Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin, koja djeluje na području Grada Opatije i Grada Kastva, Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga   http://www.gk-opatija.hr/
Hrvatski muzej turizma čiji je osnivač i Republika Hrvatska (Ministarstvo kulture  RH) http://www.hrmt.hr/
Festival Opatija -  ustanova u kulturi kojoj je Grad osnivač,  http://www.festivalopatija.hr/

 

Izvaninsitucionalna potpora kulturi:

 

Tehnička kultura
Potpora Zajednici tehničke kulture Grada Opatije

Programi: informatička i medijska pismenost i druge djelatnosti u tehničkoj kulturi