KULTURA IN USTVARJALNOST

Skupaj (€):

502.170,00

  Sredstva za otroke in mladino Skupna sredstva
KULTURA IN USTVARJALNOST

239.561,40

502.170,00

Pilonova galerija-javni zavod

26.046,00

52.092,00

Lokarjeva galerija

500,00

1.000,00

Lavričeva knjižnica-javni zavod

168.807,00

337.614,00

Nakup knjig-Lavričeva knjižnica

23.673,50

47.347,00

Prireditvena dejavnost-abonmaji

19.254,50

38.509,00

Goriški muzej, dejavnost

760,00

7.607,00

Sofinanciranje delovanja kulturnih društev in kulturni projekti

6.769,00

80.538,00

 

Več

 

Kultura in ustvarjalnost

 

Na področju kulture občina sofinancira delovanje dveh javnih zavodov Lavričeve knjižnice in Pilonove galerije ter zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov muzejske zbirke Goriškega muzeja. V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje kulturnih društev in drugih kulturnih izvajalcev ter sredstva za kulturne programe in projekte.