ZDRAVSTVO IN BLAGINJA MLADIH

Skupaj (€):

109.600

  Višina sredstev za mlade Višina sredstev v proračunu
ZDRAVSTVO IN BLAGINJA MLADIH

65.000

109.600

Počitniško letovanje

3.000

3.000

Aktivno preživljanje prostega časa

1.000

1.000

Zdravstveno zavarovanje

20.000

35.000

Šport

40.000

68.600

Tečaji prve pomoči

1.000

35.000

 

Več

 

Zdravstvo in blaginja mladih

 

Počitnoški letovanje je namenjeno staršem otrok, ki izhajajo iz socialno šibkih družin. Sofinanciranje letovanja je lahko tudi do 90 %. S tem otrokom socialno šibkih družin omogočamo, letovanje na morju. Vsako leto se tako udeleži letovanja okoli 20 otrok. Programi aktivnega preživljana prostega časa, so namenjeni predvsem otrokom - osnovnošlcem, potekajo pa na bazi prostovoljstva katerga izvajajo mladi iz različnih društev. Dejavnosti potekajo bodisi kot taborji, ali tedenske športne in druge dejavnosti.


Zdravstveno zavarovanje je namenjeno brezposlenim mladim, kateri nimajo lastnih sredstev. Gre za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja.


Šport je na območju občine kar precej razvit. Mladi imajo števile možnosti športnega delovanja, saj imajo na razpolago števile športne površine (zunaj brezplačno) in športne dvorane po minimalni ceni. V tabili so prikazana finančna sredstva za ogranizirano športno vadbo preko društev.


Tečaji prve pomoči se izvajajo preko KO Rdečega križa in so za vse udeležence brezplačni. Udeležuejo se jih tudi mladi iz občine.