VOLANTERSTVO

Skupaj (€):

31.540

  Višina sredstev za mlade Višina sredstev v proračunu
VOLANTERSTVO

6.000

31.540

Humanitarne organizacije in ustanove

2.000

22.400

Izobraževanje prostovoljcev

4.000

9.140

 

Več

 

Mladi se lahko prostovoljno vključujejo v različne humanitarne organizacije.

 

V letošnjem letu bomo organizirali usposabljanje prostovoljcev, katero želimo, da bi se ga udeležili tudi mladi izobraževanje prostovoljcev bo brezplačno.