PARTICIPACIJA MLADIH

Skupaj (€):

8.000

 
PARTICIPACIJA MLADIH

8.000

   
Sodelovanje v organih občine

8.000

 

Več

 

Mladi, niso zadovoljni s svojo vključenostjo v odločanje, še posebej, ko se odloča o zadevah, ki zadevajo predvsem mlade. V občinskem svetu je od 17 članov, le 2 mlada, mlajša od 30 let. Nič kaj bolje ni v drugih organih občine. V občini tudi nimamo organizirane oblike mladih, bodisi v mladinskih organizacijah ali mladinskih svetih. delno so zato krivi mladi sami, saj nimajo velikega interesa. Več mladih je vključenih v razna društva in v njih tudi aktivno sodelojejo. To so gasilaka, športna in kulturna društva.

 

Prikazani znesek predstvalja plačilo za delo v organiz občine (sejnine).