SOCIALNO VARSTVO

Skupaj (€):

125.920

  Višina sredstev za mlade Višina sredstev v proračunu
SOCIALNO VARSTVO

40.900

125.920

Subvencije najemnine stanovanj

5.000

30.000

Izjemna denarne pomoči

4.000

10.000

Denarne pomoči ob rojstvu otroka

10.000

21.000

Družinska pomoč

20.400

71.300

Laična pomoč

500

500

Varna hiša

1.000

3.120

 

Več

 

Socialno varstvo v občini se zagotavlja z raznimi oblikami subvencij in izjemnimi denarnimi pomočmi s katerimi se na nek način poskuša oblažiti socialno sisko, tudi mladih.

Mladim staršem se tako izplača enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka. Ta znaša za prvega otroka 150 evrov, za drugega 200 evrov, ter za tretjega in vsakega nadajnega 300 evrov.

 

Družinska pomoč je namenjena osebam s posebnimi potrebami. V občini Kidričevo se med drugim izvaja tudi za potrebe dveh mladih, starih do 30 let. Občina zagotavlja finančna sredstva za izpad dohkodka osebi, ki opravlja delo družinskega pomočnika

 

Laična pomoč je namenjena staršev pri vzgoji in učnih težavah njihovih otrok. Izvaja se preko programov javnih del.

 

V varni hišo, ki je na območju naše občine se lahko zatečejo matere z otroki.