PODJETNIŠTVO

Skupaj (€):

35.500

  Višina sredstev za mlade Višina sredstev v proračunu
PODJETNIŠTVO

18.900

35.500

Sredstva za samozaposlitev

6.500

12.500

Sredstva za prvič zaposlene delavce

2.000

2.000

Sofinanciranje naložb za podjetništvo

10.000

20.000

Izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih

400

1.000

 

Več

 

Podjetništvo v občini Kidričevo je precej razvito, saj zraven večjih gospodarskih družbe Talum in Boxmark Leadher deluje še okoli 250 samostojnih podjetnikov in malih gospodarskih družb. Občina Kidričevo za razvoj le teh in novo nastajajočih namenja nepovratna sredstva. Do teh sredstev so upravičeni tudi mladi, bodisi da stopajo na samostojno pot podjetništva ali pa se prvič zaposlijo pri samostojne podjetniku. S tem spodbujamo zaposlovanje v občini Kidričevo.

Za samozaposlitev tako mladi lahko dobijo nepovratna sredstva v višini do 1.250 evrov, če pa se zaposlijo v občini Kidričevo pri samostojnem podjetniku, pa je vzpoduda zanj 625 evrov. Ker pa je na področju podjetništva potrebno tudi izobraževanje namenjamo sredstva tudi za to oblikov, govorimo o neformalne izobraževanju. V ta namen se nameni od 25 do 50 % sreddstev od vrednosti izobraževanja.

Tisti, ki se podajo na pot podjetništva, ali so že samozaposleni imajo pravico do 15 % vrednosti investicij bodisi za nakup osnovnih sredstev, ali za nakup ali gradnjo poslovnih prostorov. v tabelah so prikazana sredstva proračuna in predvideni delež, katerega leto izkoristijo mladi do 30 let.