OTROŠKO VARSTVO IN IZOBRAŽEVANJE

Skupaj (€):

738.430

  Otroško varstvo in izobraževanje Predvidena sredstva za starše do 30 let
OTROŠKO VARSTVO IN IZOBRAŽEVANJE

424.600

738.430

Plačilo vrtca

400.000

680.000

Nadstandardni programi v šoli

20.000

49.700

Glasbene šole

4.000

8.130

Mladinske delavnice

600

600

 

Več

 

Otroško varstvo in izobraževanje


Za zagotavljanje otroškega varstva je v občini odprtih 15 oddelkov, v katere lahko starši vpisujejo otroke od 11 meseca starosti do vstopa otroka v šolo. V povprečju potrebuje organizirano varstvo 80 % staršev otrok. višina plačila je odvisna od dohodka družine. Starši tako plačujejo za otroko varstvo od 0,00 evrov do 80 % ekonomske cene. Za predšolske otroke pa se zagotavljajo tudi nadstandardni programi, kot so folklora, tuj jezik, računalništvo, zlati sonček. Ti programi so brezplačni.

V tabeli so prikazani predvidena višina sredstev za mlade starše in višina proračunskih sredstev.

Za področje izobraževanja se v proračunu zagotavljajo sredstva za nadstandardne programe, ki se izvajajo na šolah in so iz tega naslova za starše brezplačni. Nadstandardni programi so fakultativni pouk drugega tujega jezika ter računištvo od prvega razreda dalje.

Otrokom omogočamo tudi obiskovanja v glasbenih šolah, te so lahko organizirane kot javni zavod, ali so to zasebneglasbene šole s koncesijo. mladinske delavnice se izvajajo na obeh osnovnih šolah v osmem in devetem razredu.