MLADI IN SVET

Skupaj (€):

6.000

  Višina sredstev za mlade Višina sredstev v proračunu
MLADI IN SVET

4.000

6.000

Mednarovno sodelovanje

4.000

6.000

 

Več

Sredstva so namenjena za razne oblike mednarodnega sodelovanja, v katere so vključeni predvsem mladi. med te oblike sodi tudi ta projekt.