KULTURA

Skupaj (€):

93.367

  Višina sredstev za mlade Višina sredstev v proračunu
KULTURA

60.000

93.367

Kulturna dejavnost

20.000

40.000

Knjižnična dejavnost

40.000

58.967

 

Več

 

Kultura

 

Kulturna dejavnost se v občini izvaja predvsem skozi kulturna društva. Mladi imajo tako številne in različne možnosti kulturnega udejstvovanja. S sofinanciranjem programov kulture je mladim omogočeno sodelovanje z drugimi kulturnimi društvi po sloveniji in tudi v tujini. Vedno več mladih pa se odloča tudi za likovno ustvarjanje in filmsko ustvarjanje.

 

Z vlaganjem sredstev v osrednjo knjižnico, ta je v Ptuju mladim omogočamo dostop do strokovnega knjižnega gradiva in tudi do leposlovja. Da bi knjižnici še bolj približali občanom, štirinajstdnevno organiziramo bibliobus. S knjižnično dejavnostjo pa se ukvarjajo tudi društva, ki imajo lastni knjižni fond, ali si ga izposodijo iz osrednje knjižnice.