SOCIJALNA UKLJUČENOST

Cilj ovoga područja djelovanja za mlade je promicanje međusobne solidarnosti između društva i mladih. „Cilj je spriječiti siromaštvo i društvenu isključenost među grupama, posebno mladih s teškoćama i prekinuti njihov međugenracijski prijenos.“

Iznos:

3.015.615

 
SOCIJALNA SKRB

3.015.615

Socijalna skrb o djeci

835.500

Socijalna skrb o djeci s poteškoćama u razvoju

38.000

Pomoć obiteljima i kućanstvima

720.000

Dodjela poklona djeci za Sv. Nikolu

25.000