PARTICIPACIJA MLADIH

Iznos:

51.500

 
PARTICIPACIJA MLADIH

51.500

Savjet mladih

42.500

Udruga mladih Selce

3.000

Udruga mladeži Dramalj

3.000

Udruga mladeži Jadranovo

3.000