SPORT I TEHNIČKA KULTURA

Iznos:

3.837.000

 
SPORT I TEHNIČKA KULTURA

3.837.000

Donacije klubovima za redovnu djelatnost

1.850.000

Korištenje gradske sportske dvorane

530.000

Manifestacije u sportu

292.000

Donacije klubovima za korištenje srednjoškolske sportske dvorane

168.000

Donacije klubovima za održavanje sportskih objekata

150.000

Ostale aktivnosti u programu sporta i tehničke kulture

297.000

Zdravstvena zaštita sportaša

100.000

Nastupi na državnim, svjetskim i europskim prvenstvima

10.000