PODUZETNIŠTVO

Iznos:

775.000

 
PODUZETNIŠTVO

775.000

Poticanje poduzetništva

425.000

Subvencija kamata na poduzetničke kredite

250.000

Subvencije poduzetnicima

100.000