OBRAZOVANJE

Iznos:

12.145.910

 
OBRAZOVANJE

12.145.910

Program rada s darovitim učenicima (natjecanja, nagrađivanje učenika i profesora, stipendije)

204.000

Prijevoz učenika

744.000

Program predškolskog odgoja i obrazovanja

7.770.050

PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
OŠ Vladimira Nazora

1.174.230

OŠ Zvonka Cara

1.088.630

Financiranje udruga u osnovnoškolskom obrazovanju

4.000

Kapitalno ulaganje u OŠ Zvonka Cara

2.294.500

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Kapitalno ulaganje u Srednju školu dr. Antuna Barca

15.000