KULTURA

Iznos:

4.416.400

 
KULTURA

4.416.400

Glazbeno-scenski program i kulturne manifestacije

1.368.700

Financiranje udruga u kulturi

295.000

Sufinanciranje knjiga i sl.

211.000

Kapitalna ulaganja u kulturu

2.074.800