SUFINANCIRANJE HUMANITARNIH I SLIČNIH ORGANIZACIJA

Iznos:

444.000

 
SUFINANCIRANJE HUMANITARNIH I SLIČNIH ORGANIZACIJA

444.000

Hrvatski Crveni križ

218.000

Udruga invalida Grada Crikvenice

176.000

Dječji dom "Izvor"

44.000

Društvo "Naša djeca"

4.000

Udruga slijepih PGŽ Rijeka

2.000